1. Psikiyatristler; tıp fakültesi mezuniyetlerinin ardından 4 yıllık psikiyatri uzmanlığını tamamlamış, ruhsal hastalıkların fizyolojik temellerine odaklanan ve reçete yazma yetkisine sahip hekimlerdir. Psikologlar ise üniversitelerin Fen- Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık “Psikoloji” eğitimini tamamlamRead more

  Psikiyatristler; tıp fakültesi mezuniyetlerinin ardından 4 yıllık psikiyatri uzmanlığını tamamlamış, ruhsal hastalıkların fizyolojik temellerine odaklanan ve reçete yazma yetkisine sahip hekimlerdir. Psikologlar ise üniversitelerin Fen- Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık “Psikoloji” eğitimini tamamlamış, kişilerde var olan sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların altında yatan nedenleri konuşarak çözümlemek üzere çalışan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Dört yıllık lisans eğitimlerinin üzerine klinik psikoloji alanında 2 yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan psikologlar “Klinik Psikolog” ünvanını alırlar ve psikoterapi uygulama yetkinliğini kazanırlar.

  Her iki meslek grubunun da odak noktası insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlandırmak olsa da, psikologlar ve psikiyatristler aldıkları eğitim ve ruhsal problemlere uyguladıkları yaklaşım noktasında birbirlerinden ayrılırlar.

  Psikologların odak noktası davranışlardır. Örneğin; kendinizde depresyon belirtileri olduğunu düşünüyor ve yataktan kalkmakta bile zorlanıyorsanız psikoloğunuz bu duruma neden olabilecek uyku, yemek düzeni gibi davranışsal alışkanlıklarınızı öğrenir, altta yatan negatif duygu ve düşünceleri açığa çıkartarak sizde farkındalık oluşturmaya çalışır.

  Psikiyatristler ise tıp eğitimlerinin ışığında psikolojik hastalıklara neden olabilecek biyolojik ve nörokimyasal etkenlere odaklanırlar. Örneğin, yaşadığınız depresyon belirtileriyle ilgili bir psikiyatrist ile görüştüğünüzde, psikiyatristiniz “depresyon” tanısı koymadan önce bu belirtilere neden olabilecek vitamin eksikliği, tiroid problemi gibi altta yatan farklı sağlık sorunları olup olmadığını öğrenir. Altta yatan farklı bir neden bulunmadığı takdirde teşhis koyar ve genellikle ilaç tedavisine yönlendirirler.

  Uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığı takdirde yaşamı tehdit edebilecek bipolar bozukluk, şizofreni ya da klinik depresyonun ağır formlarında ilaç tedavisi ve psikolojik desteğin birlikte uygulanması genellikle en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Ancak fobiler, öz güven problemleri, öfke kontrolü gibi süreçlerde en etkili olan yöntemler, kişinin bu sorunları yaşamasına neden olan motivasyonları fark etmesi ve psikolojik destek sürecinde öğrendiği yöntemleri içselleştirmesi olacaktır.

  Eğer psikolojik desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ama kiminle görüşmeniz gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız “doğru kişi” endişesini bir tarafa bırakıp yalnızca bu yönde bir adım atmaya odaklanın. Hem psikologlar hem de psikiyatristler karşılıklı güven ve gizlilik prensibiyle ruh sağlığınızı geri kazanabilmeniz için ellerinden geleni yapan uzmanlardır ve ihtiyaçlarınızı anladıktan sonra sizi en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

  See less
  • 0
 2. Eğer bedelli askerlikte hiç askere gidilmezse, bedelli askerlik yapacak çalışanlar kıdem tazminatı alamayacak. Ancak, 25 gün askere gitme şartı bedelli askerlik düzenlemesinde yasalaşırsa, 2018 yılındaki bedelli askerlikten yararlanan çalışanlar, kıdem tazminatı alabilecekler. ASKERE GİDENLER KIDEMRead more

  Eğer bedelli askerlikte hiç askere gidilmezse, bedelli askerlik yapacak çalışanlar kıdem tazminatı alamayacak. Ancak, 25 gün askere gitme şartı bedelli askerlik düzenlemesinde yasalaşırsa, 2018 yılındaki bedelli askerlikten yararlanan çalışanlar, kıdem tazminatı alabilecekler.

  ASKERE GİDENLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  Askerlik tazminatı bir çalışanın çalışırken askere gitmesi döneminde çalıştığı kurumdan aldığı kıdem tazminatıdır. Ancak askerlik tazminatının alınması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik tazminatı ile ilgili hükümler 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buna göre askere giden çalışanlar belirli koşulları yerine getirmeleri halinde işverenlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Şartları yerine getiren çalışanına kıdem tazminatını vermeyen işveren ise hak gaspı yapmış olur ve çalışan yasal yollardan kıdem tazminatını işverenden alır.

  ASKERLİK TAZMİNATI NASIL ALINIR?

  Askerlik tazminatının alınması için gerekli şartların 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlendiğini belirtmiştik. İlgili kanuna göre Askerlik Şubesinden sevk belgesini alan çalışan bu belgeyle sözleşmenin feshini talep eden dilekçeyi çalıştığı kuruma verir. Dilekçe hemen işleme konur ve sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından işveren çalışanına kıdem tazminatını vermekle yükümlüdür. Ancak çalışan, sözleşmenin feshinin ardından başka bir kuruluşta işe başlarsa kıdem tazminatı (askerlik tazminatı) hakkını kaybeder.

  BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR ASKERLİK TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  Bedelli askerlik ile askerlik görevini yerine getirenler için ise kıdem tazminatı söz konusu değildir. Çünkü bedelli askerlikte çalışmayı engelleyecek bir durum ortaya çıkmamakta, belirlenen bedeli ödeyen asker adayları tıpkı askerliklerini yapmış gibi terhis kâğıdını alabilmektedir. Ancak 25 gün askerlik yapma zorunluluğu getirildiğinde işten ayrılma durumu söz konusu olduğu için kıdem tazminatı alma durumu da berberinde gündeme geliyor.

  1475 sayılı eski iş kanunu’nun 14.maddesi 4857maddesine muvazzaf askerlik için iş yerlerinden ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Bedel ödenmesine rağmen 25 günlük süre için iş yerinden ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bununla beraber 25 gün şartının yasalaşması halinde askere gidenler kıdem tazminatı alma hakkını elde ettikleri gibi işsizlik maaşı alma hakkını da elde edebiliyorlar.

  KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

  Kıdem tazminatı çalışanları işten çıkarılmaları veya askere gitmeleri durumunda çalıştıkları kurumdan aldıkları tazminattır. Kıdem tazminatı çalışılan her yılın karşılığı olarak çalışanın 30 günlük brüt maaşıdır. Askere gidenler sevk kağıtlarını aldıktan sonra sözleşmelerini feshederlerse kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

  KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI HESAPLAMA

  Kıdem tazminatının ne olduğunu yukarıda ifade etmiştik.  Askere giderken alınan kıdem tazminatı ise halk arasında askerlik tazminatı olarak adlandırılıyor. Yani, askerlik ve kıdem tazminatı aynı şekilde hesaplanıyor.

  Kıdem tazminatını hesaplamak isteyen çalışanlar, aldıkları son brüt maaşla, çalıştıkları yılı çarparak tazminatlarını hesaplarlar. Örnek verecek olursak 3 yıldır çalıştığı iş yerinden askere gitmek için ayrılan ve son brüt maaşı 3 bin lira olan bir çalışan 9 bin lira kıdem tazminatı alır. Yemek ve ulaştırma gibi ücretler de brüt maaş içerisinde yer alır.

  2018 KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI NE KADAR?

  Askerlik tazminatının nasıl hesaplanacağından bahsetmiştik. Ancak tazminatta belirli bir sınırlama var. 2018 yılı için tavan aylık 5.001,76 lira olarak belirlendi. Yani son brüt maaşınız bu tavan tutarın üzerinde olursa hesaplama tavan tutar üzerinden yapılır. Yani brüt maaşınız 6 bin de olsa kıdem tazminatınız 5.001,76 lira üzerinden hesaplanır.

  See less
  • 0
 3. Öncelikle Kızılay'a gidip bir form dolduruyorsunuz. Formda sizden istenen bilgilere göre uygunsanız sizden 3 tüp kan alıyorlar ve sizi gönderiyorlar. Bu tüp kan ile kan grubu enfeksiyon hastalıkları için testler yapılıyor. Bir sıkıntı varsa size telefonla bildiriyorlar. Sıkıntı yoksa sizin verilerinRead more

  • Öncelikle Kızılay’a gidip bir form dolduruyorsunuz.
  • Formda sizden istenen bilgilere göre uygunsanız sizden 3 tüp kan alıyorlar ve sizi gönderiyorlar.
  • Bu tüp kan ile kan grubu enfeksiyon hastalıkları için testler yapılıyor.
  • Bir sıkıntı varsa size telefonla bildiriyorlar.
  • Sıkıntı yoksa sizin verilerinizi kemik iliği veri bankasına aktarıyorlar.
  • Eğer bir hastanın verileri ile sizinkisi ile uyuşmuş ise size telefonla ulaşıp halen donör olup olmak istemediğinizi sorarlar.
  • Kabul ederseniz doku uyumunun tam olup olmadığını kontrol için 5 tüp daha kan alırlar.
  • Tam uyum sağlandıysa tam teşekküllü bir hastanede sağlık taramasından geçirirler.
  • O sağlık taraması tam bir check-up gibidir. Artık neyiniz var neyiniz yok anlamak için 10’a yakın tüp kan daha alınır.
  • Sağlık taraması sonuçları düzgün çıkarsa nakilden önce 4 gün boyunca size bir ilaç vererek nakil günü ilik sayınızın yeterli sayıya gelmesi için sizi aşılarlar. Bu aşılama neticesinde özellikle bel ve kuyruk sokumu çevresinde ağrılar oluşur. Fakat nakilden hemen sonra ağrılar kesilir.
  • Size iliği nasıl vermek isteyip istemediğinizi sorarlar.

  İliği iki şekilde verebilirsiniz:

  1. Eski yöntem bir şırınga vasıtasıyla (muhtemelen anestezi altında) direkt omur iliğinize ulaşarak kök hücrenin toplandığı yerden çekilerek, bu yöntem nispeten kısa sürmektir.
  2. Diğer yöntem ise afatez denilen, bir makine vasıtasıyla her iki kolunuza giriş yapılır. Bir koldan kan verirsiniz. Makine kandaki çoğalmış iliği ayırır, kanı vücudunuza diğer koldan geri verilir. Bu yöntem nispeten uzun sürer. Yaklaşık 3-4 saat kadar makineye bağlı kalırsınız. Bu süre zarfında yatakta hareketsiz kalırsınız fakat anestezi almazsınız. İşlem bittikten yaklaşık 2-3 saat sonra (kimisinde daha uzun sürebilir) ilik sayısını artırmak üzere size verilen ilacın ağrılı etkisi son bulur. Ertesi gün normal hayata geri dönebilirsiniz.
  • Eğer sağlık kontrolü ve ilik toplama işlemi yapılabilecek hastaneden uzak iseniz Sağlık Bakanlığı personeli gelip sizi alır tüm işlemlerle bizzat ilgilenir ve sizi evinize bırakır. Gerekirse size toplama işleminden önce aşılama yapmak üzere hastaneye yakın bir otel ayarlarlar.
  • 5 gün kadar sizi otelde ağırlarlar. Tek başınıza kalmanız sıkıntı ise gerekirse eşiniz ve çocuğunuz da sizinle kalabilir. İşinizden izin alamaz iseniz Sağlık Bakanlığı bizzat işyerinizle iletişime geçerek resmi yazı ile sizin adınıza izin talep eder.
  • Bu süreçte tüm masrafları Sağlık Bakanlığı karşılar.
  • Hatta devlet/özel hastaneye sağlık kontrolü ve testlerde dahi bağışçının SSK’sı kullanılmaz. Bakanlık personeli masrafları hastane veznesine nakit olarak ödeme yapar.
  • Çevremizde bu işi gözünde büyüten çok insan var ve bu işi büyük bir fedakarlık olarak görüyorlar. Ama görüldüğü üzere hiç sıkıntılı bir süreç değil. Siz bağışta bulunana kadar Sağlık Bakanlığının en önemsediği şey sizin sağlığınızdır.
  • Tam doku uyumu için alınan 5 tüp kandan sonra yapılan tüm işlemler (testler, sağlık kontrolleri) sadece ve sadece sizin sağlığınız içindir.
  • İlik toplama işleminin ve ilik sayısını artırmak için size verdikleri ilacın sizin sağlığınıza kötü etki edecek olduğu kanısına varırlarsa zaten süreci durdururlar. Yani öncelik hasta değil donördür.
  • Tüm bu süreci Kızılay’ın, Türkök’ün ve Sağlık Bakanlığı’nın çok daha açıklayıcı ve iç rahatlatıcı bir yöntemle insanlara anlatması gerekiyor.

  İlik verecek donörün kim olduğu söylenmez. Aynı şekilde ilik veren kişide yasa gereği kime ilik verdiğini bilmemektedir. 2 yıllık bir süre sonrası hasta ve donöre ilik konusunda bilgi verilmektedir. Çünkü eğer bir yolla donöre ulaşırsınız, donörün özgür iradesini kısıtlamış olursunuz. İlerideki donörlerin daha ilk aşamada kan örneği vermek dahi istememelerine sebep olabilirsiniz. Bu sistemin en büyük güvencesi son ana kadar bütün karar mekanizmasının donörün elinde olmasıdır.

  See less
  • 0
 4. SEMrush, Türkiye’nin sürekli aranan ve en pahalı arama kelimelerini belirledi. SEMrush en fazla talep gören ve markalar için yatırım anlamına gelen anahtar kelimeleri raporladı. Rapora göre Türk tüketici en çok otomotivde “kiralık araç”, emlakta “satılık fırsatlar”, bankacılıkta “hızlı kredi” ve telRead more

  SEMrush, Türkiye’nin sürekli aranan ve en pahalı arama kelimelerini belirledi. SEMrush en fazla talep gören ve markalar için yatırım anlamına gelen anahtar kelimeleri raporladı. Rapora göre Türk tüketici en çok otomotivde “kiralık araç”, emlakta “satılık fırsatlar”, bankacılıkta “hızlı kredi” ve telekom sektöründe “akıllı telefon” araması yapıyor. SEMrush Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye’de arama motoru bazlı pazarlama harcamasının 800 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Zeidan, “Nüfusun yüzde 66’sını oluşturan 54 milyonu aşan internet kullanıcı sayısı ile Türkiye dijital pazarlama alanında dünya sahnesinde dikkat çekiyor” dedi.

  İşte SEMrush’un Türkiye özelinde yaptığı analize göre en pahalı arama anahtar kelimeler:

  OTOMOTİV
  Araba fiyat listesi
  Filo kiralama
  İzmir araç kiralama
  Antalya araç kiralama
  Uygun araç kiralama
  Aylık araç kiralama
  Filo araç satışı
  Araçlar için online açık arttırma
  Filo araç satış ihalesi
  VIP araç kiralama
  Filo araç alımı
  Online araç ihalesi
  Yeni araba modelleri

  GAYRİMENKUL
  Kiralık ofis
  Konut projeleri
  İstanbul’da satılık
  Kiralık depo fiyatları
  Satılık ofis
  Kiralık depo
  Satış ilanı
  Ankara satılık dükkan
  İstanbul satılık daire
  Emlak konut
  Satılık bahçeler
  İstanbul satılık ev
  İzmir satılık daire
  Günlük kiralık evler
  Kiralık villa
  Kiralık aile evi
  Kiralık tatil villası
  Ev kredisi

  BANKACILIK
  Banka kredi kartı başvurusu
  Kredi kartı başvuru formu
  İnternetten banka hesabı açma
  Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu
  Anında kredi kartı veren bankalar
  Online kredi kartı başvurusu
  Banka hesabı
  Acil kredi başvurusu
  En kolay kredi kartı
  Hızlı kredi kartı başvurusu
  En kolay kredi kartı veren banka
  Hızlı kredi başvurusu
  Öğrenci kredi kartı başvurusu
  Banka kredisi başvurusu
  Finansman kredisi başvurusu
  İnternetten kredi

  TELEKOM
  Bulut sürücüsü
  Bulut dosya depolama
  Cep telefonu mağazaları
  En ucuz bulut depolama
  Ücretsiz bulut depolama
  En iyi cep telefonu paketi
  Ücretsiz bulut hizmetleri
  Android cep telefonu
  Akıllı telefon
  Mobil fırsatlar
  Telefon model fiyatları
  Akıllı telefon markaları
  Online mobil alışveriş
  Satılık cep telefonları
  Akıllı telefonlar ve fiyatlar
  En ucuz android telefon

  See less
  • 0
 5. Lisans ve ön lisans mezunu olanların 27 yaşını, lisans üstü eğitimini tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Kadın adaylarımızda 162, erkek adaylarda ise 167 santimetre asgari sınır. Adayların KPSS'den belirlenen taban puanı almış olmaları, mevzuat hükümleri çerçevesindeki gRead more

  Lisans ve ön lisans mezunu olanların 27 yaşını, lisans üstü eğitimini tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Kadın adaylarımızda 162, erkek adaylarda ise 167 santimetre asgari sınır. Adayların KPSS’den belirlenen taban puanı almış olmaları, mevzuat hükümleri çerçevesindeki gerekli şartları taşımaları ve güvenlik soruşturmalarının olumlu olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

  Başvuru süresinden sonra adaylar sınavlara tabi tutulurlar. Bu sınavlardan başarı ile geçen kişiler mülakatlara alınırlar. Mülakatlar yüz yüze görüşme şeklinde yapılacaktır ve adaylar bir takım sorular ile karşı karşıya kalırlar. Yalnızca sınav ve mülakatları geçmek de yeterli olmaz. Sağlık şartları da oldukça ön planda tutulur ve bu konuda herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olursa kişilerin asker olması söz konusu olmaz. Fiziki olarak herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve düzgün bir vücut yapısına sahip olan kişiler askerlik yapabilir. Bunun yanı sıra göz kusurları da asker olmayı engelleyebilecek olan sebepler arasında bulunur. Farklı bölümler için farklı sınırlar koyulsa da, genel olarak göz bozukluğunun belli bir seviye üzerinde olmaması gerekir. Bu da önemli bir durumdur ve oldukça dikkate alınarak inceleme yapılır. Eğer belirtilen kilo ve boy sınırını aşan adaylar varsa bu kişilerin de direk olarak elenmesi söz konusu olacaktır. Askerlik için yapılan bedensel testlerde her türlü ayrıntıya fazlasıyla dikkat edilecektir.

  19 ALTI YAŞ GRUBU BOY KİLO STANDARTLARI (KADIN ADAYLAR İÇİN)
  Yaş Ölçü En Alt (Dahil) En Üst (Dahil)
  15 cm 148,5 171
  kg 40,3 68,4
  15,5 cm 148,5 171
  kg 41 69,2
  16 cm 148,5 171
  kg 41,8 70
  16,5 cm 148,5 171,2
  kg 42,5 70,5
  17 cm 149 171,8
  kg 43 71,2
  17,5 cm 151,5 173,5
  kg 43,5 71,5
  18 cm 152 174
  kg 44 72

   

  19 VE ÜZERİ YAŞ KADINLAR İÇİN BOY VE AĞIRLIK SINIRLARI (KADIN ADAYLAR İÇİN)
  Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
  153 44 60
  154 45 61
  155 45 62
  156 46 63
  157 46 63
  158 47 65
  159 48 65
  160 48 66
  161 49 67
  162 49 68
  163 50 69
  164 51 69
  165 51 70
  166 52 70
  167 53 71
  168 53 73
  169 54 74
  170 54 75
  171 55 75
  172 56 76
  173 56 77
  174 57 78
  175 58 79
  176 58 80
  177 59 81
  178 60 82
  179 60 83
  180 61 84
  181 62 85
  182 62 86
  183 63 87
  184 64 88
  185 64 88
  186 65 89
  187 66 90
  188 67 91
  189 67 92
  190 68 93
  191 69 94
  192 70 95
  193 70 96
  194 71 97
  195 72 98
  196 72 99
  197 73 100
  198 74 101
  199 75 102
  200 76 104
  See less
  • 0
 6. Google sizden asla bu tür bilgiler istemez. Phishing (Oltalama) ağına takılmış görünüyorsunuz. Lütfen hemen bankanızla iletişime geçip kartınızı maddi zarara uğramadan iptal ettirin ve bu tür şeylere asla itibar etmeyin.

  Google sizden asla bu tür bilgiler istemez. Phishing (Oltalama) ağına takılmış görünüyorsunuz. Lütfen hemen bankanızla iletişime geçip kartınızı maddi zarara uğramadan iptal ettirin ve bu tür şeylere asla itibar etmeyin.

  See less
  • 0
 7. Google + hesabınızı etkinleştirmek için Google hesabına tanımladığınız eski bir mail adresi tanımlıysa bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Sayfanıza aktif bir Gmail adresini yönetici olarak atayıp sayfanızı o Gmail adresi ile giriş yaptıktan sonra Google + üstünden kolaylıkla aktifleştirebilirsiniz.

  Google + hesabınızı etkinleştirmek için Google hesabına tanımladığınız eski bir mail adresi tanımlıysa bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Sayfanıza aktif bir Gmail adresini yönetici olarak atayıp sayfanızı o Gmail adresi ile giriş yaptıktan sonra Google + üstünden kolaylıkla aktifleştirebilirsiniz.

  See less
  • 0
 8. Nerede oy kullanacağım sorusu YSK tarafından yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı 27. dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar seçmen sorgulama işlemlerini  https://secmen.ysk.gov.tr/ gerçekleştirebilecek. NEREDE OY KULLANACAĞIM TIKLA-SORGULA YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILRead more

  Nerede oy kullanacağım sorusu YSK tarafından yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı 27. dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar seçmen sorgulama işlemlerini  https://secmen.ysk.gov.tr/ gerçekleştirebilecek.

  NEREDE OY KULLANACAĞIM TIKLA-SORGULA

  YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  Adaylar YSK seçmen sorgulama sayfası ekranında TC kimlik mumaraları Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ve Nüfusa kayıtlı olduğu il bilgilerini girdikten sonra seçmen sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

  See less
  • 0
 9. Kolluk gücü yaptığı arama neticesinde eğer kuvvetli bir şüphe oluşmuşsa, cep telefonunuza el koyabilir. Whatsapp mesajlarınıza ulaşmak isteyebilir, rehberinize ya da gönderilen ve alınan mesajlara ulaşmak isteyebilir. Ancak whatsapp uygulamanızda ya da belgelerinizde her hangibir şifreleme işlemi vaRead more

  Kolluk gücü yaptığı arama neticesinde eğer kuvvetli bir şüphe oluşmuşsa, cep telefonunuza el koyabilir. Whatsapp mesajlarınıza ulaşmak isteyebilir, rehberinize ya da gönderilen ve alınan mesajlara ulaşmak isteyebilir. Ancak whatsapp uygulamanızda ya da belgelerinizde her hangibir şifreleme işlemi varsa bu şifreyi vermeniz için sizi zorlayamaz.

  POLİS SUSMA HAKKINI İHLAL EDEMEZ, SİZİ KONUŞMAYA ZORLAYAMAZ

  Bu anayasal bir özgürlük olan, temel hak ve özgürlükler içinde yer alan susma hakkının ihlali demektir. Susma hakkının ihlal edilmesi demek kötü muamele ya da işkence ile eş anlamlıdır.

  ALEYHİNİZDE DELİL OLARAK KULLANABİLİR

  Polisin el koyduğu telefondaki bilgilerin tamamının telefon sahibi aleyhine delil olarak kullanabileceğini de unutmayın. Yalnız şunu da söylemek gerekir, kolluk kuvvetleri bu bilgilere kendi imkanları doğrultusunda ulaşabiir. Bu durumda tespit ettiği delilleri de aleyhinizde delil olarak kullanabilecektir.

  See less
  • 0
 10. Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir. Veliler çocuklarının okulu ile ilgili neredeyse herşeyi bu uyguRead more

  Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

  Veliler çocuklarının okulu ile ilgili neredeyse herşeyi bu uygulamadan takip edebilir. Uygulamada yapabilecekleriniz şunlardır;

  • Sınav Bilgileri
  • Proje Bilgileri
  • Not Bilgileri
  • Ders Programı
  • Devamsızlık Bilgileri
  • Nakil İşlemleri
  • Yerleştirme ve Sınav Bilgileri
  • Okul Duyuruları
  • Okuduğu Kitaplar

  MEB E-OKUL VBS – Google Play’de Android Uygulama

  MEB E-OKUL VBS App Store’da – iTunes – Apple

  See less
  • 0